Наукові стажування від DAAD для викладачів ЗВО та науковців, Німеччина, 2021

Країна: Німеччина

Дедлайн: 30.06 та 16.11 щороку

Гранти DAAD надають викладачам ЗВО та науковцям можливість проводити дослідження та продовжувати навчання в Німеччині. Існують програми фінансування для різних кваліфікаційних фаз та етапів. Метою даної програми є підтримка короткотермінових досліджень і, таким чином, сприяння обміну досвідом та налагодження контактів з колегами.
Кінцевий термін подання: 30.06 та 16.11 щороку
Розмір стипендії: 2000-2150 євро
Тривалість: 1-3 місяці
Хто може подати заявку:
Викладачі ЗВО та науковці, які, як правило, мають докторський ступінь та
працюють в університеті чи дослідницькому інституті.
Примітка:
Колишнім стипендіатам Фонду Олександра фон Гумбольдта пропонується звернутися до Фонду Гумбольдта.
Умови фінансування:
• дослідження проводяться в державних або визнаних державою ЗВО або не університетських дослідницьких інститутах у Німеччині. Проведення досліджень може відбуватися в декількох приймаючих установах;
• фінансування може бути заявлено лише один раз протягом трьох років;
• лекційні тури або відвідування конгресів не фінансуються.
Тривалість фінансування:
• від одного до трьох місяців;
• тривалість гранту визначається відбірковою комісією та залежить від
проекту та графіку роботи заявника. Грант не підлягає відновленню.
Відбір:
Незалежна комісія з відбору, що складається з вчених-фахівців, розглядає
програми за такими критеріями:
• академічні досягнення та останні публікації;
• переконливий і добре спланований дослідницький проект.
Процедура подання заяви:
Заява подається на онлайн-порталі за посиланням:
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=2&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=50015456&show_tab=apply 

 

Кінцевий термін подачі заявки: 30.06 та 16.11 щороку

Детальна інформація за посиланням:
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stypendialni-programy-dlya-ukrayiny-2/