Grant

Країна: Франція
Дедлайн: 15.07.2020

15 травня 2020 року стартував конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили сьогодні, 15 травня 2020 року, Міністерство освіти і науки України, Міністерство Європи та закордонних справ Франції, Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції.

Пріоритетні напрями:

 1. дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 2. інформаційні та комунікаційні технології;
 3. енергетика та енергоефективність;
 4. раціональне природокористування;
 5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань;
 6. нові речовини та матеріали;
 7. фізика високих енергій;
 8. аграрний сектор;
 9. гуманітарні науки.

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ.

 

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати:

 • супровідний лист, адресований Міністерству освіти і науки України, на бланку установи-заявника, в довільній формі, із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);
 • заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від французького партнера допускається);
 • лист-підтвердження від французького партнера (керівника проєкту) на бланку установи-партнера, в довільній формі, на ім’я керівника установи-заявника, із зазначенням назви спільного проєкту та зобов’язанням французької сторони щодо фінансового забезпечення впровадження проєкту своїми науковцями (1 примірник; скан-копія допускається);
 • акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту в довільній формі (1 примірник);
 • CV українською та англійською мовами в довільній формі українського та французького наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);
 • Google-анкету, до якої обов’язково додається заповнена заявка у форматі *.doc. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601. Їх можна подати двома способами:

 • надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);
 • подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

 

Етапи відбору:

 • перевірка документів на відповідність вимогам;
 • передача заявок на наукову експертизу;
 • проведення експертиз паралельно в обох країнах;
 • розгляд результатів експертизи Спільною українсько-французькою Комісією;
 • затвердження Спільною Комісією результатів конкурсу та переліку проєктів, що отримають фінансування.

 

Критерії відбору:

 • наукова відповідність;
 • наукова якість та інноваційний характер проєкту;
 • здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу та підходу;
 • досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
 • участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років) та жінок-учених;
 • можливості практичного використання результатів проєкту.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проєктом.

Наукові колективи, які наразі отримують фінансування у межах попереднього українсько-французького конкурсу, також можуть подавати заявки на нинішній конкурс. Однак їхня проєктна пропозиція має бути за новою темою дослідження.

 

Контакти

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Савіна Олена Василівна

Адреса: бул. Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601

Телефон: +38044 287 82 35

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З французької сторони:

Посольство Французької Республіки в Україні

Світлана Савищенко

Координатор стипендій

Телефон : + (044) 482 23 71

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кінцевий термін подачі заявки: 15.07.2020
Детальна інформація за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya

Країна: Україна 

Дедлайн: 15.06.2020, 23:59 за київським часом.

Назва конкурсу – ”Наука для безпеки людини та суспільства”.

Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19.

Види проєктів за термінами виконання:

1) проєкти з терміном виконання в 2020 р.
2) проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 100 млн. грн.

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

– із терміном виконання в 2020 році – 5 млн. грн.;
– із терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн

Фінансування проєктів здійснюється на підставі Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки (Договір), що укладається між НФДУ та організацією – переможцем конкурсу (Грантоотримувач). Договори (включаючи проєкти тривалістю більше одного року) укладаються щорічно. Фінансування здійснюється частинами відповідно до етапів (тривалістю не більше 3-х місяців), що визначені у Договорі, зі 100% попередньою оплатою вартості робіт за етапом.

За результатами виконання робіт за кожним етапом Грантоотримувач надсилає до Фонду інформаційний науковий звіт (до 2 стор.) про виконання завдань проєкту відповідно до календарного плану робіт та проміжний звіт про використання бюджетних коштів. Звіти розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду. Схвалення цих документів науковою радою є підставою для підписання Акту про виконання проміжного етапу проєкту у відповідному кварталі та продовження фінансування проєкту. У кінці календарного року Грантоотримувач надає науковий звіт про виконання Договору та звіт про використання бюджетних коштів. Звіти розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду.

У межах проєкту максимальна щомісячна оплата праці наукового керівника та кожного виконавця не повинна перевищувати 10 мінімальних заробітних плат в Україні, установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. У кошторисі проєкту має бути зазначено зайнятість (за місяцями) кожного виконавця проєкту.

За рахунок грантових коштів не можуть фінансуватися: витрати, не пов’язані безпосередньо з реалізацією проєкту (зокрема, оплата посередницьких послуг, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які не мають відношення до виконання проєкту); оплата товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання договору; витрати на утримання установ і організацій, у тому числі тих, що є учасниками проєкту.

Загальний обсяг експлуатаційних і комунальних видатків Грантоотримувача, пов'язаних із виконанням проєкту, має бути обґрунтованим і не може перевищувати 10 відсотків від загальної суми гранту.

Вимоги до учасників конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності. Наукова група може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж у двох заявках, поданих на цей конкурс, та може бути керівником лише в одній із них. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи. Під час виконання проєкту науковий керівник або виконавці проєкту можуть працювати в закордонних установах з отриманням грошової винагороди (компенсації) не більше трьох місяців сумарно на рік і в цей час не можуть отримувати заробітну плату або інші виплати з грантових коштів НФДУ.

Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

Науковим керівником проекту та виконавцем не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, а також члени сімей зазначених осіб.

Грантоотримувачі повинні зазначати в публікаціях та презентаціях за результатами проєкту факт його фінансування Національним фондом досліджень України за кошти державного бюджету та вказувати номер проєкту і його назву.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою

До заявки додаються в електронному вигляді:
● Згода авторів (виконавця(ів)) проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет автора (виконавця) з використанням КЕП).
● Згода керівника організації на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).
● Згода керівника(ів) організації субвиконавця(ів) проєкту на участь у його реалізації (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).
Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту переможцям необхідно подати:
● Заяву за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Кінцевий термін подачі заявки: 15.06.2020, 23:59 за київським часом.
Детальна інформація за посиланням: : https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/ogoloshennya-konkurs-5.pdf

 

Країна: Франція
Дедлайн: 09.01.2020/21.06.2020


Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на короткострокові стажування (2 тижні-1 місяць) у Франції для молодих українських науковців.
Вимоги до кандидатів:
• бути громадянином України;
• від дати захисту дисертації має пройти менше ніж 5 років;
• кандидат потребує дослідження та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією.

Кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі.

Критерії надання стипендії:
• високий рівень академічної підготовки кандидата;
• якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації;
• володіння французькою та/або англійською мовою залежно від проекту стажування;
• дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або партнерства, що розвивається між французькими та українськими науково-освітніми закладами.
Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги:
• стипендія у розмірі 1704 €/ місяць;
• допомога з пошуком житла;
• страхування Campus France на період стажування,
• підтримка Campus France в адміністративних процедурах;
• не потрібно оформлювати візу при наявності біометричного паспорту;
• витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії.

Кандидати запрошуються:
• заповнити форму он-лайн реєстрації французькою чи англійською мовою;
• відіслати електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.:
- формуляр- опис наукового проекту французькою чи англійською мовою
- резюме кандидата;
- лист підтримки від українського закладу, написаний французькою чи англійською мовою (формат pdf);
- лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою (формат pdf).
Увага :
• ел. адреса та тема листа мають бути позначені тільки латиницею,
• назва кожного документу має починатися з прізвища, наприклад: Ivanov_СV.pdf ; Ivanov_formulaire.pdf 

 

Терміни подачі документів:

Перший конкурс:
прийом документів до 9 лютого 2020 р. включно.
• рішення буде повідомлено кандидатам починаючи з 17 лютого 2020 р.
• період стажування передбачається з 1 квітня по 30 вересня поточного року.
Другий конкурс:
прийом документів з 21 квітня до 21 червня 2020 року.
• рішення буде повідомлено кандидатам у середині липня.
• період стажування передбачається з 1 жовтня по 18 грудня поточного року.
Кінцевий термін подачі заявки: 09.01.2020/21.06.2020
Детальна інформація за посиланням: https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs 

Країна: Японія
Дедлайн: 01.08.2021

ПЕРЕДМОВА
Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як «програма Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими організаціями, так і місцевими державними організаціями. Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку. Цей буклет описує в загальних рисах завдання, необхідні процедури та інші вимоги для отримання допомоги по програмі Кусаноне.

МЕТА
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-дослідним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на добробут суспільства.

ПОТЕНЦІЙНІ ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ
Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку. Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від громадянства), лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути та інші неприбуткові організації.

СФЕРА ПРОЕКТІВ
1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:

ОСВІТА
СПОРТ
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
Також, особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до суспільно-корисної діяльності.
2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни.
ГРОШОВІ КОШТИ.
Кошти програми Кусаноне надаються після дослідження та оцінки кожної заявки на щорічній проектній основі. Відносно суми допомоги на кожний окремий проект просимо консультуватись із економічним відділом Посольства Японії в Україні, зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38-044)490-70-76, факс: (38-044) 490-55-02), або надіславши e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Зверніть увагу, що з отриманням листів з доменів mail.ru, rambler.ru, ukr.net, Yandex та ukrpost виникають труднощі. Користувачам вище вказаних доменів рекомендуємо використовувати будь-які інші поштові служби.
Потенційний заявник має взяти до відома те, що наступні статті бюджета не можуть фінансуватись: заробітна платня, дорожні та повсякденні витрати, інші адміністративні та поточні витрати організації-реципієнта допомоги. Кошти гранту також не можуть бути використані для сплати ПДВ. Крім того, отримувач зобов’язується оплатити банківську комісію за конвертацію валют (розмір визначається в залежності від суми гранту, зазвичай не більше 6000 грн.)

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ ҐРАНТУ
Якщо Ваша установа погоджується з вищезазначеними умовами та Ви бажаєте стати одержувачем програми Кусаноне, тоді потрібно направити заповнену аплікаційну форму до Посольства Японії. В зв'язку з тим, що у нас може виникати потреба в додатковій інформації, вельми важливо аби Ви вказали Ваш контактний телефон (бажано також номер мобільного телефона) та адресу. До заявки мають додаватися деталізований бюджет проекту, генеральний план, технічно-економічне обґрунтування проекту та, при наявності, проспект та копія статуту Вашої установи. Аплікаційну форму та додаткову інформацію про програму Кусаноне Ви можете знайти на сайті Посольства Японії в Україні http://www.ua.emb-japan.go.jp або зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел. (38-044) 490-70-76, факс (38-044) 490-5502, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
Будь ласка, принесіть або відправте заповнену заявку та інші необхідні документи в Посольство Японії поштою, електронною поштою або по факсу:

Поштова адреса:
Посольство Японії в Україні Бізнес-центр «Європа»
7 поверх, Музейний провулок, 4
01901, Київ
Fax: (380-44) 490-5502
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кінцевий термін подачі заявки: 01.08.2021
Детальна інформація за посиланнямhttps://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/ukraine_ua_oda_index.html 

 

Країна: Словацька Республіка
Дедлайн: 30 квітня 2020 року, 16:00

Національна стипендіальна програма Словацької Республіки (НСП) створена для підтримки обміну студентів, аспірантів, викладачів вузів і науковців і фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.

Ця програма підтримує навчальні, викладацькі, наукові / художні стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях. Програма підтримує двосторонню мобільність: як іноземних стипендіатів в Словаччину, так і мобільність словацьких стипендіатів поза межі Словаччини. Програма надає стипендії для покриття витрат на проживання під час стажування і також дотації для оплати дорожніх витрат (в разі претендентів зі Словаччини це стосується всіх категорій; в разі претендентів з-за кордону це стосується тільки студентів і аспірантів).

Хто може претендувати на стипендію:

а) студенти, які

- є студентами ВНЗ поза межами Словаччини;
- є студентами другого рівня вищої освіти (магістратури) або студентами, які під час подачі заявки вже провчилися як мінімум 2,5 роки по цій самій спеціальності / програмі навчання;
- будуть проходити учбове стажування в Словаччині в рамках отримання своєї вищої освіти поза межами Словаччини, і яких будь-який суспільний, приватний або державний ВНЗ в Словацькій Республіці згоден прийняти на академічне стажування для навчання в Словацькій Республіці.
Тривалість стажування (категорія студент): 1 - 2 повних семестри (4 - 5 або 9 - 10 місяців), або 1 - 3 повних триместри, якщо навчальний рік ділиться на триместри (3 – 4, або 6 – 7, або 9 - 10 місяців).

б) аспіранти, які навчаються та проводять науково-дослідну роботу поза межами Словаччини, і яких будь-який суспільний, приватний або державний ВНЗ або науково-дослідна організація в Словаччині, що має право здійснювати програму аспірантури (наприклад Словацька академія наук), згодні прийняти на академічне стажування для навчання / проведення наукових досліджень.

Тривалість стажування (категорія аспірант): 1 - 10 місяців.

в) викладачі ВНЗ, наукові співробітники, включаючи працівників в сфері мистецтва, які запрошені на викладацьке / науково-дослідне / художнє стажування будь-якою організацією, що має право виконувати науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, не є комерційною організацією і розташована в Словаччині.

Тривалість стажування (категорія викладач ВНЗ, науковий співробітник, працівник у сфері мистецтва): 1 - 10 місяців.

Заявки подаються в режимі онлайн на сайті www.stipendia.sk  або www.scholarships.sk 

З додатковими запитаннями кандидати можуть звертатись до адміністратора програми (NSP) Ондрея Арадски (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) – для іноземних претендентів.

Кінцевий термін подачі заявки: 30 квітня 2020 року, 16:00
Детальна інформація за посиланнями: www.stipendia.sk , www.scholarships.sk  або в інформаційному бюлетені.