Календар подій

Конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства»

Країна: Україна 

Дедлайн: 15.06.2020, 23:59 за київським часом.

Назва конкурсу – ”Наука для безпеки людини та суспільства”.

Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19.

Види проєктів за термінами виконання:

1) проєкти з терміном виконання в 2020 р.
2) проєкти з терміном виконання в 2020–2021 рр.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 100 млн. грн.

Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту:

– із терміном виконання в 2020 році – 5 млн. грн.;
– із терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн

Фінансування проєктів здійснюється на підставі Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки (Договір), що укладається між НФДУ та організацією – переможцем конкурсу (Грантоотримувач). Договори (включаючи проєкти тривалістю більше одного року) укладаються щорічно. Фінансування здійснюється частинами відповідно до етапів (тривалістю не більше 3-х місяців), що визначені у Договорі, зі 100% попередньою оплатою вартості робіт за етапом.

За результатами виконання робіт за кожним етапом Грантоотримувач надсилає до Фонду інформаційний науковий звіт (до 2 стор.) про виконання завдань проєкту відповідно до календарного плану робіт та проміжний звіт про використання бюджетних коштів. Звіти розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду. Схвалення цих документів науковою радою є підставою для підписання Акту про виконання проміжного етапу проєкту у відповідному кварталі та продовження фінансування проєкту. У кінці календарного року Грантоотримувач надає науковий звіт про виконання Договору та звіт про використання бюджетних коштів. Звіти розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду.

У межах проєкту максимальна щомісячна оплата праці наукового керівника та кожного виконавця не повинна перевищувати 10 мінімальних заробітних плат в Україні, установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. У кошторисі проєкту має бути зазначено зайнятість (за місяцями) кожного виконавця проєкту.

За рахунок грантових коштів не можуть фінансуватися: витрати, не пов’язані безпосередньо з реалізацією проєкту (зокрема, оплата посередницьких послуг, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, які не мають відношення до виконання проєкту); оплата товарів, робіт і послуг, які були або будуть профінансовані за рахунок інших джерел до або після підписання договору; витрати на утримання установ і організацій, у тому числі тих, що є учасниками проєкту.

Загальний обсяг експлуатаційних і комунальних видатків Грантоотримувача, пов'язаних із виконанням проєкту, має бути обґрунтованим і не може перевищувати 10 відсотків від загальної суми гранту.

Вимоги до учасників конкурсу

Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності. Наукова група може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж у двох заявках, поданих на цей конкурс, та може бути керівником лише в одній із них. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу.

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

Виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи. Під час виконання проєкту науковий керівник або виконавці проєкту можуть працювати в закордонних установах з отриманням грошової винагороди (компенсації) не більше трьох місяців сумарно на рік і в цей час не можуть отримувати заробітну плату або інші виплати з грантових коштів НФДУ.

Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

Науковим керівником проекту та виконавцем не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, а також члени сімей зазначених осіб.

Грантоотримувачі повинні зазначати в публікаціях та презентаціях за результатами проєкту факт його фінансування Національним фондом досліджень України за кошти державного бюджету та вказувати номер проєкту і його назву.

Перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою

До заявки додаються в електронному вигляді:
● Згода авторів (виконавця(ів)) проєкту на його виконання (для чого проставляється відмітка через особистий кабінет автора (виконавця) з використанням КЕП).
● Згода керівника організації на виконання проєкту (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).
● Згода керівника(ів) організації субвиконавця(ів) проєкту на участь у його реалізації (сканована копія згоди за підписом керівника установи в форматі PDF) (українською мовою).
Після ухвалення Фондом рішення про надання гранту переможцям необхідно подати:
● Заяву за підписом керівника учасника конкурсу щодо відповідності учасника конкурсу пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Кінцевий термін подачі заявки: 15.06.2020, 23:59 за київським часом.
Детальна інформація за посиланням: : https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/ogoloshennya-konkurs-5.pdf