Цілі

• надання організаційної підтримки підрозділам Університету у впровадженні міжнародного досвіду та міжнародних проектів в науково-навчальний процес;
• забезпечення академічної мобільності студентів та співробітників.
• дослідження сучасних міжнародних тенденцій інтернаціоналізації освіти в умовах глобалізації, європейської і євроатлантичної інтеграції.